Zlo se samo snagom dokazuje, sve ostalo pameću.

Nezadovoljstvo je kao zver:
nemoćna kad se rodi, strašna kad ojača.

Kad mi je teško, bežim u samoću;
kad mi je još teže, tražim dobre ljude.

Razuman se hrani da živi, a lud živi samo da se hrani i goji.

Svakome ću priznati pravo da me prevari - osim prijatelju!

Kad bi Bog kažnjavao za svako učinjeno zlo, ne bi na zemlji ostalo ni jedno živo biće.